Ээж хад

Ээж хад нь Улаанбаатараас 90 км, манай баазаас 45 км-т байдаг. 2 м өндөр, хүний хэлбэртэй байгалиас тогтсон хад юм. Монгол түмэн Ээж хаданд хүсэлээ шивнэвэл биелэдэг хэмээн итгэн олон зуун жил шүтэж, дээдэлсээр ирсэн.