д/д
Маршрут
Хугацаа (цаг)
Зай (км)
Түвшин
Онцлог
1 Богд хан уул, Замын булаг 1 6 Анхан, дунд Замаа өөрөө сонгоно, уул тал аль нь ч боломжтой
2 Богд хан уул, Их майдар төсөл 1 6 Анхан, дунд Уул тал аль нь ч боломжтой. Үндэсний том бүтээн байгуулалтын явцтай танилцах
3 Богд хан уул 4 15 Анхан, дунд, дээд Уул тал холио замтай. Дархант цаазат Богд хан уул, түүний үзэсгэлэнт байгальтай танилцах
4 Богд хан уул, Манзушир 6 30 Дунд, дээд Уул тал холио замтай. Эртний түүхтэй сум хийдтэй танилцах, байгалийн өвөрмөц тогтоцоор аялах.
5 Богд хан уул, Цэцээ гүний оргил 8 40 Дээд Уул тал холио замтай. Бартаа ихтэй.
6 Сибирийн төмөр зам харах 1 6 Анхан, дунд Замаа өөрөө сонгоно, уул тал аль нь ч боломжтой. Ази европыг холбосон төмөр замтай танилцах.
7  Салхит уул, Салхин цахилгаан станц 4 20 Дунд, дээд Монголын анхны салхин цахилгаан станцтай танилцах, байгалийн үзэсгэлэнт тогтоцоор аялах
8 Тэрэлж хоног 100 Дээд Монголын аялал жуулчлалын бүстэй танилцах. (Мэлхий хад, Гүнжийн сүм зэрэг)
9 Цонжин болдог, Чингисийн хөшөө хоног 80 Дунд, дээд Монголын аялал жуулчлалын бүстэй танилцах. (Чингисийн хөшөө зэрэг)
10 13-р зуун цогцолбор хоног 90 Дунд, дээд Монголын аялал жуулчлалын бүстэй танилцах.
11 Ээж хад хоног 100 Дунд, дээд Монголын аялал жуулчлалын бүстэй танилцах.